CARRITTERI

Carritteri eri e mai ti lagnavi,
spittaunu i to figghi spiranzusi e allegri,
ma i chiù di voti nun puttavi nenti.
U to cavaddu zoppu battia
supra o bisolu u so zocculu duru.
Chiamava, capiti?
Comu un veru cristianu.
Li notti erunu freddi, u lavoru ingratu,
ma spiravi sempre di rrivari a Natali.
Quando a sacca avivi china di nuciddi,
e castagni e ficozzula farinati
di zucchuru riali era festa e ti scuddavi
du friddu, li lacrimi e li stenti.
C’era un tesoru nta to casa picciridda e
fridda, to figghia Rusina.
Anciulu non spittatu chiuvuti supra
a terra pì sbagghiu in un ionnu d’agostu.

Anna La Rosa