Un ti firari...

ri l'amicu ca ti rici sempri "si".
Chiddu unn'è un veru amicu. U veru amicu ti rici chiddu chi sianti, chiddu chi pianza.

Penzaci quannu
cuaicunu ti runa
senza addumannari.
Un mmettiri a to vita ne so mani,
stacci attiantu, un ti fìrari.

A to vita penzaci tu,
picchi ognunu raggiuna ca so tiasta.
E ogni tiasta è tribunali.
U munnu si dividi in dui,
oniasti e 'mbrugghiuni.

Ricuaidati, da muntagna
quantu sunnu i nchianati
sunnu i scinnuti.

Rosario Scherma