I soddi 'nte mani

Tenitilli fìtti i soddi 'nte mani
prima cajorna e si faci dumani.
Quannu 'a tina eni tutta china,
teni bascia 'a nasca e no' fari 'a malandrina.
Tenitilli fìtti i soddi 'nte mani
si no' voi ristari sulu c'un pani
e, mentri 'a vacca eni troppu 'rassa,
manciti puru 'a pasta ca sassa.
Assai 'nd'haiu vistu peti peti
ca erunu chiù ricchi di preti,
passai notti tempu di ddà cu sceccu
e tristi e suli 'i truvai a ssiccu.
Tenittilli fitti i soddi 'nte mani
ma di tutti i cosi no' ti privari,
picchi, si no campi e fa campari,
farai 'a fini di tutti l'avari
chi ricchi fanno 'i puvareddi
e lorda e sicca hannu 'a peddi.
Tenittilli fitti i soddi 'nte mani
e 'nto circulu aiuta i nani,
oicchì 'a vita eni 'na rota ca gira
e, quannu si femma, tuttu a lassari.


Josè Puliafico