U CRUNISTA DA CUSSA

Vadda a ddu cristianu

iavi u micrifunu 'nte manu

ora nni inchi a testa i pubblicità

e i parari chissà quannu finirà.

Cettu vinnimu cà a cussa pi vardari

e nun pi sentiri a iddu parari

ca ringrazzia a tutti quanti

picchì ci dettiru i picciuli in cuntanti.

Finammenti a smetti di parari

picchì a cussa iavi a cuminciari,

patterunu tutti e nni passarunu davanti

ma cu sunnu tutti sti pattecipanti?

Nun ci capemu nenti cu è in testa

e cu è chiddu c'areti resta.

Ma mentri nni spacenziamu

tutti senza ciatu arristamu

picchì u cronista ricomincia a parari

e cu li so paroli nni fa ricriari

nni dici i nomi di pattecipanti

e di chiddu ca è avanti.

Ora semu tutti cumpitenti

cunuscemu si chiddu è fotti o nun vali nenti

e 'ntra na pausa di ogni categoria

u cronista nni teni cumpagnia

cu 'nte manu tanti fuglietti

nni cunta puru un saccu di barzelletti.

A fini arriva a cussa du campiuni

ca vinniru i tutti i cumuni

e si concludi u trofeu Arena

cu i megghiu curiduri c'avemu 'nta scena.

Nun nni 'nteressa a cussa comu finiu

si fu polizziottu o carabineri ca vinciu

'mpurtanti è ca nni ricurdammu

di chiddu ca in memoria a cussa dedicammu

picchì u so sacrificiu è 'mpurtanti

e nni duna a fozza di annari avanti.

Grazzi crunista du to parari

e u prossimu annu non mancari

a sta cussa ca divintò 'mpurtanti

e ogni annu iavi sempri cchiù pattecipanti

ca fanu unuri o carabineri Arena

e a spiranza rinasci comu un ciuri a primavera.

Salvatore Cambria